All Stories

Có nên đặt quảng cáo Google Adsense lên website phim?

Có nên đặt quảng cáo Google Adsense lên website phim? Đó là câu hỏi đặt ra của rất nhiều người muốn kiếm tiền từ GA thông qua website phim. Hầu hết các website phim ở Việt Nam đều vi phạm…